NOW-regeling in de Horeca - Leermeester.nu

NOW-regeling in de Horeca

Waar vraag ik het aan?

via deze link

Wat houdt deze regeling in?

Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen door NOW maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart.

Wanneer kan ik dit aanvragen?

Dit kan alleen als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Werkgevers ontslaan in subsidieperiode geen personeel om bedrijfseconomische redenen
 2. Werkgevers betalen de lonen door

De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op ook hun flexwerkers aan te houden en door te betalen.

Waar moet ik als bedrijf aan voldoen?

Dit zijn de meest belangrijke eisen:

 • Je verwacht minimaal 20% omzetverlies over 3 maanden (klik hier om te berekenen).
 • Je ontslaat geen personeel in de periode dat je tegemoetkoming hebt aangevraagd.
 • Je betaald je werknemers voor 100% uit.
 • Je bent verplicht om je werknemers op de hoogte te stellen van de aanvraag.
 • Je houdt een controleerbare administratie bij (en bewaard dit minimaal 5 jaar).
 • Je moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.

Tot wanneer krijg ik de lonen vergoed? 

Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.

Wat gebeurt er als ik de subsidie aanvraag, maar niet aan alle eisen voldoe? 

Dit zal invloed hebben op de subsidie. Deze kan achteraf gekort worden. Dit geldt ook wanneer je werknemers ontslaat in de periode van de subsidieperiode.

Wat gebeurt er als ik toch omzet heb in deze maanden, maar veel minder dan normaal?

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Bestaat de oude regeling Werktijdverkorting nog?

Nee. Met de instelling van de tijdelijke NOW-regeling is de WTV per direct komen te vervallen.

Nog meer informatie over NOW-regeling

Klik hier 

Bron: rijksoverheid.nl