Pinnen & Fooi - Leermeester.nu

Pinnen & Fooi

Wat zijn de regels voor de verdeling van de fooi?

Het verdelen van de fooi moet het personeel onderling regelen. De werkgever deelt in principe niet mee in de fooi en bepaalt ook de verdeling ervan niet. Alleen als de werkgever echt op de werkvloer meewerkt, kan hij eventueel ook meedelen. Steeds vaker worden de fooien gepind. Dit maakt het verdelen van fooien lastiger. Het is daarom verstandig iemand aan te stellen die de fooienpot kan bijhouden.

Moet je je fooi opgeven bij de belastingdienst?

Fooien zijn niet belast in de loonbelasting omdat ze geen loon vormen, maar worden wel als belastbaar inkomen gezien voor de inkomstenbelasting. Je moet je ontvangen fooi dus wel als inkomen opgeven als je belastingaangifte doet.

Wat zegt de FNV over de fooiverdeling?

FNV Horeca zegt: “Fooi is voor iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd óf heeft meegewerkt aan het product. Daarnaast hoort er geen onderscheid te worden gemaakt tussen keuken en bediening. Iedereen heeft recht op een evenredig deel (naar rato van het aantal gewerkte uren)”.

Wat als de werkgever zelf de fooi regelt?

Regel je als werkgever de verdeling van de fooien zelf, dan wordt het gezien als uitkering van loon. Wettelijk gezien ben je dan verplicht om er premies over af te dragen en het in de boekhouding te verwerken. Gaat het buiten het loon om, dan gaat deze regel niet op. Wat in geen geval een optie is, is om de fooien als werkgever zelf te houden.

Mag de werkgever ook fooi inhouden?

De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat werkgevers de fooien niet mogen opeisen. Ook niet wanneer het economisch slecht gaat of wanneer het personeel een relatief hoog brutosalaris of bijvoorbeeld al gratis maaltijden krijgt. De Hoge Raad is van mening dat werkgevers van fooien van het personeel moeten afblijven. Ook is het niet toegestaan om de fooi op het loon in te houden, omdat het wordt gezien als een extraatje boven op de normale betaling aan het personeel.

Hoe verwerk je de fooi correct in de boekhouding?

In de wet is het zo geregeld dat je geen btw over fooien hoeft te betalen wanneer het gangbaar is dat je in jouw branche fooien ontvangt. Dit geldt ook wanneer de fooi niet aan het personeel is gericht, maar aan jou als ondernemer. Werk je als horecabaas, dan hoef je dus geen btw te betalen over de fooien die je zelf ontvangt. Van zowel de werknemer als de werkgever wordt er wel verwacht dat de ontvangen tips worden bijgehouden in een administratie zodat ze correct kunnen worden verwerkt voor de inkomstenbelasting. Als de fooi dus aan een zelfstandig ondernemer is betaald, moet deze in de boekhouding terug te vinden zijn en als het gangbaar is in jouw branche kun je deze exclusief omzetbelasting boeken.

bron: fnvhoreca.nl, ondernemeneninternet.nl