Vakantiegeld & Vakantiedagen tijdens corona - Leermeester.nu

Vakantiegeld & Vakantiedagen tijdens corona

Vakantiegeld

Werknemers hebben volgens de horeca cao recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag, wordt berekend over het loon dat in het vakantiejaar bij de werkgever is verdiend. Je hoeft als werkgever geen vakantiegeld te betalen over incidentele toeslagen, gratificaties en beloning in natura. Hierbij geldt dat over alle gewerkte uren in het vakantiejaar de som van het loon en de vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon moet bedragen. Het vakantiegeld wordt uiterlijk in juni uitbetaald. Indien gewenst kunt je met alle medewerkers overeenkomen dat het vakantiegeld maandelijks uitgekeerd wordt. Dit moet je dan schriftelijk overeenkomen en vermelden op de salarisstrook.

Tip: Reserveer maandelijks een bedrag, zo kom je in mei en juni nooit in de problemen.

Dit mag NIET in de coronatijd:

  • Uitbetaling van het vakantiegeld uitstellen (zonder dat dit overlegd is).
  • Een lager bedrag uitbetalen dan waar de werknemer recht op heeft.
  • Een werknemer onder druk zetten om akkoord te gaan met een voorstel.

Zo moet het WEL in de coronatijd:

  • Spreek schriftelijk met je werknemers een ander moment van betaling af.
  • Stel een betalingsregeling op waarin je voorstelt om het bedrag in termijnen te betalen.
  • Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen.

Berekening: Bruto maandsalaris  X  gewerkte maanden  X  percentage vakantiegeld.
(bijv: 1600 euro x 12 maanden x 0,08 = 1536 euro vakantiegeld)

 

Vakantiedagen

Tijdens de verplichte sluitingsperiode in deze coronacrisis, bouwen medewerkers ook vakantie uren op over hun uitbetaalde uren. Ook als ze niet aan het werk zijn momenteel. Een fulltime werknemer bouwt over een jaar 20 wettelijke vakantiedagen op en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen die in het jaar van opbouw niet zijn opgenomen vervallen 6 maanden daarna. Dat is wettelijk vastgelegd. Als er meer dan 5 bovenwettelijke dagen staan mag de werkgever die dagen aanwijzen, ook in deze coronaperiode. Je mag als werkgever afspraken maken over het inzetten/opnemen van vakantiedagen in deze coronatijd. Die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. Als partijen het daarover eens zijn mag dat.

Dit mag NIET in de coronatijd:

  • Werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen.
  • Vakantiedagen kwijtschelden vanwege de crisis.

Zo moet het WEL in de coronatijd:

  • Vraag schriftelijk of je werknemers vakantiedagen willen opnemen en laat hun tekenen voor akkoord. Zij zijn dit niet verplicht.
  • Zonder schriftelijk overeenkomst: Geef in een brief aan dat vakantie vóór een bepaalde tijd aangevraagd dient te worden, zodat er een goede planning gemaakt kan worden en niet iedereen tegelijk op vakantie gaat na de crisis. Betrek de werknemers bij vergaderingen en stand van zaken.

 

Faillissement?

Ultiem staat het UWV in geval van faillissement garant voor de uitbetaling van vakantiebijslag en vakantiedagen over de laatste 12 maanden.